v. Català

No és la primera vegada que en els darrers temps llegim una notícia com aquesta, que publicava La Vanguardia en la seva edició de 9 de setembre, amb enunciats realment alarmistes: “un milió de llocs de treball ocults”, “sis milions d’aturats i la societat no ha esclatat, és evident que hi ha economia submergida”, “a España equivaldria a un 18,6% del PIB”, etc..

Aquesta notícia no és nova, l’hem llegit un munt de cops, i potser la reflexió que s’ha de fer és què fan els nostres governants per mirar de posar-hi fre. Diuen aquests estudis que l’eradicació d’aquest tipus d’economia permetria augmentar la recaptació fiscal entre 60.000 i 80.000 milions d’euros anuals o, fins i tot, conformant-nos en que quedés reduïda als nivells d’Alemanya (13% del PIB), ens diuen que l’ impacte seria entre 18.000 i 20.000 milions d’euros més de recaptació.

Què podem fer? El de sempre, parlar de la complexitat de la nostra normativa laboral i fiscal, que les cotitzacions resulten molt cares i difícils de suportar pels petits empresaris i autònoms…però això tampoc és nou, també fa anys que ho sentim, que ho patim els que fem d’intermediaris entre el contribuent i l’Administració, i tampoc s’hi posa remei… actualment sembla que l’Administració va més encaminada a fiscalitzar i sancionar al petit empresari o autònom que pot anar pagant i “apretar-lo” amb impostos, taxes i sancions, que no anar a buscar solucions directes a aquest frau per tots coneguts i, en gran part, acceptat.

Des del nostre punt de vista entenem que s’hauria de buscar alguna solució més “creativa”, alguna novetat on no tornem a caure en els mateixos tòpics de sempre…per exemple, en alguna “conversa d’esmorzar” hem arribat a plantejar una deducció en l’IRPF (renda) on al contribuent final, pagador final d’ IVA, i en molts casos “col·laborador necessari” d’aquesta economia submergida, pogués gaudir d’una deducció en relació a tot el IVA suportat que, mitjançant factures, hagués pagat durant l’any; seria una forma d’incentivar el consum i que la gent “demanés factura”. Ho deixem sobre la taula….no ha de ser tant difícil, fins i tot, a Grècia, s’han inventat una loteria que anirà d’acord amb les factures pagades amb IVA…

v. Castellano

No es la primera vez que en los últimos tiempos leemos una noticia como esta, que publicaba La Vanguardia en su edición de 9 de septiembre, con enunciados realmente alarmistas: “un millón de puestos de trabajo ocultos”, “seis millones de parados y la sociedad no ha estallado, es evidente que hay economía sumergida”, “ en España equivaldría a un 18,6% del PIB”, etc..

Esta noticia no es nueva, la hemos leído un montón de veces, y quizás la reflexión que se tiene que hacer es qué hacen nuestros gobernantes para mirar de ponerle freno. Dicen estos estudios que la erradicación de este tipo de economía permitiría aumentar la recaudación fiscal entre 60.000 y 80.000 millones de euros anuales o, incluso, conformándonos en que quedara reducida a los niveles de Alemania (13% del PIB), nos dicen que el impacto sería entre 18.000 y 20.000 millones de euros más de recaudación.

Qué podemos hacer? Lo de siempre, hablar de la complejidad de nuestra normativa laboral y fiscal, que las cotizaciones resultan muy caras y difíciles de soportar para los pequeños empresarios y autónomos…pero esto tampoco es nuevo, también hace años que lo oímos, que lo sufrimos los que hacemos de intermediarios entre el contribuyente y la Administración, y tampoco se pone remedio… actualmente parece que la Administración va más encaminada a fiscalizar y sancionar al pequeño empresario o autónomo que puede ir pagando y “apretarlo” con impuestos, tasas y sanciones, que no ir a buscar soluciones directas en este fraude por todos conocidos y, en gran parte, aceptado.

Desde nuestro punto de vista entendemos que se tendría que buscar alguna solución más “creativa”, alguna novedad en la que no volvamos a caer en los mismos tópicos de siempre…por ejemplo, en alguna “conversación de desayuno” hemos llegado a plantear una deducción en el IRPF (renta) donde al contribuyente final, pagador final de IVA, y en muchos casos “colaborador necesario” de esta economía sumergida, pudiera disfrutar de una deducción en relación a todo el IVA soportado que, mediante facturas, hubiera pagado durante el año; sería una forma de incentivar el consumo y que la gente “pidiera factura”. Lo dejamos sobre la mesa….no tiene que ser tanto difícil, incluso, en Grecia, se han inventado una lotería que irá ligada a as facturas pagadas con IVA…