Avís legal

1. Titularitat

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa als usuaris que aquesta pàgina web és titularitat de MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L., amb CIF B58440579, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom xxxxxxxxxx, Secció xxxxxxxxxxx Foli xx, Full xxx, inscripció xxx, amb domicili social a Av. Diagonal 433 1º1ª
08036 Barcelona. Telèfon 93.231.97.13. Fax 93.232.02.69. E-mail: info@monfortycaixas.com.

2. Ús de la pàgina web

L’accés a aquest portal implica acceptar i conèixer les condicions i termes d’aquest Avís Legal, i no pot utilitzar aquesta pàgina web o serveis prestats a través d’ella, per a finalitats contràries a la Llei o amb vulneració del previst en la legislació vigent, en aquest Avís Legal, en els bons costums i ordre públic, o per a qualsevol altra que pugui causar una lesió als drets d’altres usuaris o de tercers.

L’usuari no podrà destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es continguin en aquesta web, així com no obstaculitzar l’accés a altres usuaris, ni introduir programes, aplicacions informàtiques, virus o altres dispositius d’anàloga naturalesa, que puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. o tercers.

L’usuari no podrà fer mal ús de les informacions, missatges, gràfics, arxius ni qualsevol classe de material als quals pugui accedir a través d’aquesta web.

3. Responsabilitat

3.1 En l’accés a la pàgina web

MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. podrà interrompre l’accés a la seva pàgina web, a fi de realitzar el seu manteniment, actualització, control o per qualsevol altra causa, i s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui reclamar per aquesta causa.

MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin produir pel mal ús d’aquest web per part de l’usuari o tercers.

3.2 En els enllaços o links

MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. pot contenir enllaços o links que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines web.

MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. s’exonera de qualsevol responsabilitat sobre els continguts d’aquestes pàgines externes. No obstant, a fi de protegir als nostres usuaris, en cas que tingui coneixement de la il·licitud del seu contingut, o que aquestes lesionin bens o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. actuarà amb la diligència necessària a fi de suprimir l’enllaç corresponent.

3.3 En el funcionament de la pàgina web

Així mateix, MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. vetllarà pel bon funcionament d’aquesta pàgina web i adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany o pèrdua que s’esdevingués per motiu de la connexió, per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, i de qualsevol intromissió il·legítima.

3.4 En la utilització de la pàgina web

L’usuari és l’únic responsable de les seves pròpies accions en la utilització d’aquesta pàgina web, i en cap cas es podrà responsabilitzar a MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. de qualsevol actuació que faci l’usuari.

L’usuari incomplidor de les presents normes serà responsable de les seves actuacions a través d’aquest portal, i serà al seu càrrec qualsevol indemnització pels danys i perjudicis que causi a altres usuaris, a MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. o a tercers.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i els seus continguts són propietat de MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. o de tercers que ens han atorgat la corresponent cessió de drets. Es prohibeix la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i transmissió dels continguts del portal, excepte autorització expressa del titular dels drets. No obstant això, l’usuari podrà realitzar una còpia dels continguts en el seu disc dur o un altre suport, sempre que sigui pel seu ús personal i sense fi comercial, d’acord amb el que estableixen els articles 31.2 i 161 del Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. és titular de la marca MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS inscrita a la Oficina Espanyola de Patents i Marques amb número M 2539454.

Es prohibeix la utilització de la marca registrada de qualsevol forma i en qualsevol modalitat, sense la obtenció de la corresponent llicència, així com també la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol ús de la marca sense l’autorització expressa del titular dels drets, d’acord amb el que preveu l’article 34 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques.

5. Drets d’imatge

Les fotografies i/o obres audiovisuals que es contenen en aquest portal, conté drets d’imatge de les persones que apareixen en les mateixes, les quals han proporcionat la seva autorització, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 1/1982, de 05 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar, i a la Pròpia Imatge.

Es prohibeix qualsevol reproducció, distribució, publicació, sigui amb caràcter comercial o no, o qualsevol altra utilització d’aquestes fotografies.

6. Normes d’ús del Blog

Aquesta pàgina conté un blog amb comentaris d’usuaris.

MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. no es fa responsable dels continguts dels fòrums o blogs ni de la seva veracitat.

Cada usuari és responsable dels seus propis comentaris i les informacions o dades que proporcionin al blog. En cap cas MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. es farà responsable de l’ús indegut de les informacions a les que un usuari tingui accés.

Els usuaris han de comportar-se amb educació, respecte i abstenir-se de fer comentaris que puguin ofendre a altres. Així mateix, es prohibeix la transmissió, difusió o comunicació de tercers a través del blog, d’informacions, missatges, gràfics, fotografies, i en general, de qualsevol classe de material, dades, informacions o continguts que:

  • Suposin una difamació o vulneració dels drets dels altres usuaris, o de tercers, o provocar als altres que es comportin en aquest sentit.
  • Puguin assetjar, amenaçar o abusar de qualsevol forma a altres usuaris o a tercers.
  • Incorporin continguts obscens o censurables o que puguin ferir la sensibilitat de qualsevol tercer.
  • S’utilitzin les dades dels usuaris per a finalitats comercials, publicitàries o il·lícites, o per la transmissió de correus no desitjats, no sol·licitats, spam, cadenes o tècniques equivalents.
  • Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.

 

Si vostè té coneixement que un usuari està incomplint les normes de conducta especificades, o normes legals, envieu-nos un correu electrònic a info@monfortycaixas.com, indicant els fets i la identificació de l’usuari incomplidor, a fi que MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. pugui adoptar les mesures que es considerin necessàries de forma immediata.

En cap cas l’usuari podrà incloure continguts de caràcter il·lícit, delictiu, racista, xenòfob, d’apologia del terrorisme o violació de drets humans, difamatori, pornogràfic, constitutiu d’engany o estafa als seus destinataris o que de qualsevol manera infringeixi lleis o normatives aplicables o resultin atemptatoris contra drets de la propietat de MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. o tercers. En cas que l’usuari inclogui continguts amb algunes de les esmentades característiques, MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. es reserva en tot cas i a la seva sola discreció el dret d’impedir, suspendre o restringir l’accés, bloquejar, retirar o suprimir en qualsevol moment els esmentats continguts o el lloc Web, sense que se’n derivi cap dret d’indemnització a l’usuari.

7. Legislació aplicable i competència judicial

La interpretació i execució d’aquestes normes està subjecte a la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués esdevenir-se entre MONFORT & CAIXÁS ASOCIADOS, S.L. i l’usuari, seran competents els Jutjats i Tribunals que corresponguin, segons la legislació processal vigent.