AUDITORIA DE COMPTES

Assistència i execució d’auditoria de comptes.

Ordinàries: per superar els límits establerts a la Llei de societats de capital per a l’aprovació dels Comptes Anuales.

Extraordinàries: per petició del quòrum necessari de socis, per la realització d’aportacions no dineràries a SA, transformació de societats, reducció de capital per pèrdues.

Sol·licitades pels propis socis amb caràcter voluntari, parcials o totals, als efectes de dur a terme una valoració de l’Empresa necessària a l’efecte de transmissió de participacions socials ja sigui entre els propis socis o a un tercer.

Alejandro Garcia Romo – partner auditor  alejandrog@monfortycaixas.com

Luis Gonzalvo Fuentes – external  luisg@monfortycaixas.com

Xavier Tugues Sanchez – external  xaviert@monfortycaixas.com

SERVEIS PROFESSIONALS

TREBALLEM JUNTS

Si alguna cosa ens diferencia és el nostre tracte personal, posant l’accent en les relacions entre persones, que ens han portat a transformar, en molts casos, la relació professional d’assessor-client en una relació de confiança / amistat amb els nostres clients.

Consulteu-nos