MERCANTIL

Assessorament en matèria mercantil en les operacions ordinàries i extraordinàries del tràfic mercantil de l’Empresa.

Assessorament en matèria mercantil en les operacions ordinàries i extraordinàries del tràfic mercantil de l’empresa, com ara la constitució de societats, la modificació d’estatuts, òrgans d’administració, compravenda de participacions socials, dissolució i liquidació de la Companyia.

Assessorament, planificació i execució d’operacions extraordinàries en la vida de la societat, com ara ampliacions i reduccions de capital o operacions de reestructuració: fusions, absorcions, escissions o creació de societats holding.

Contenciosos entre socis, execució de dret de separació d’aquests. Elaboració de pactes per socials. Confecció de protocols familiars que regulin les situacions presents i futures entre els socis, evitant així conflictes presents i futurs.

Assistència a procediments mercantils en seu judicial, com ara concursos de creditors o responsabilitat dels administradors.

Confecció de contractes mercantils: préstecs participatius, contractes d’agència, etc.

Confecció de contractes mercantils: préstecs participatius, contractes d’agència, etc.

Andreu Miquel Legua – partner – abogado  andreum@monfortycaixas.com

Mar Martin Gonzalez – team – abogada mmartin@monfortycaixas.com

Laia Pedrós Carrique – team  lpedros@monfortycaixas.com

SERVEIS PROFESSIONALS

TREBALLEM JUNTS

Si alguna cosa ens diferencia és el nostre tracte personal, posant l’accent en les relacions entre persones, que ens han portat a transformar, en molts casos, la relació professional d’assessor-client en una relació de confiança / amistat amb els nostres clients.

Consulteu-nos