NOTA SOBRE ELS BENEFICIS FISCALS A IMPOST DE SUCCESSIONS DEL CÒNJUGE. INCIDÈNCIA EN LA QÜESTIÓ DEL CÒNJUGE SEPARAT LEGALMENT

Qüestió plantejada:

Ens trobem en el supòsit del cònjuge separat legalment mitjançant sentència judicial, no divorciat, que pretén aplicar els beneficis fiscals reconeguts a la legislació de l’Impost sobre Successions al cònjuge reconegut en el Grup II de parentiu.

Resolució:

Hem d’atendre al que estableix la legislació civil, en concret l’article 85 del Codi Civil, que assenyala que només la mort o la declaració de mort d’un dels cònjuges així com el divorci són causes de dissolució del matrimoni. La separació legal dels cònjuges té els supòsits, causes i  les conseqüències que es recullen en els articles 81 a 84 del mateix Codi Civil (com per exemple: la suspensió de la vida en comú),  però en cap cas es produeix la ruptura del vincle matrimonial existent entre els cònjuges.

Per tant, i ja que ni la norma estatal (art. 20.2a) de la Llei 29/1987), ni la norma autonòmica (art. 2 b) de la Llei 19/2010) reguladora de l’Impost de Successions diferencia entre la condició de cònjuge (separat o no), hem d’entendre que en ambdós casos es produeix la inclusió del cònjuge en el Grup II de parentiu d’ambdues normes, podent-se aplicar les reduccions assenyalades en el mateix.

Vital importància té això en la Llei catalana, ja que és tant d’aplicació la reducció de l’art. 2b)  de 100.000 € per parentiu, com la de l’art.4.2 de 275.000 € per persones del Grup II majors de 75 anys, com la bonificació del 99% de la quota tributària  assenyalada en l’article 58 bis 1.

S’empara aquesta argumentació amb dues consultes tributàries, una de la Direcció General de Tributs, consulta vinculant numero V2264/2006 de 16 de novembre, i una de la Direcció General de Tributs de Catalunya, consulta numero 153E/2013 de 28 de juny.

Descàrrega Nota en PDF

Share SHARE
Esta entrada fue publicada en Fiscal, Juridico. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *