Archivo mensual: abril 2016

NOTA SOBRE ELS BENEFICIS FISCALS A IMPOST DE SUCCESSIONS DEL CÒNJUGE. INCIDÈNCIA EN LA QÜESTIÓ DEL CÒNJUGE SEPARAT LEGALMENT

Qüestió plantejada: Ens trobem en el supòsit del cònjuge separat legalment mitjançant sentència judicial, no divorciat, que pretén aplicar els beneficis fiscals reconeguts a la legislació de l’Impost sobre Successions al cònjuge reconegut en el Grup II de parentiu.

Publicado en Fiscal, Juridico | Deja un comentario