Archivo de la categoría: Juridico

ASPECTES PRÀCTICS A EFECTES DE PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ DE LA REVISIÓ CADASTRAL A BARCELONA

És de tots conegut, ja sigui pels mitjans de comunicació, o per haver començat a rebre alguna notificació al respecte, que ens trobem dins d’una renovació de valors cadastrals al municipi de Barcelona, que es va aprovar per part de … Sigue leyendo

Publicado en Juridico, Artículos de opinión | Deja un comentario

OBLIGACIONES MERCANTILES, FISCALES Y LABORALES DE LAS SOCIEDADES INACTIVAS

La presente entrada va dirigida a  informarles sobre las obligaciones mercantiles fiscales y laborales que tienen las Sociedades Mercantiles que han cesado en su actividad, que han sido dadas de baja de obligaciones tributarias,  pero que todavía no se han … Sigue leyendo

Publicado en Fiscal, Laboral, Contabilidad, Juridico | Deja un comentario

NOTA SOBRE ELS BENEFICIS FISCALS A IMPOST DE SUCCESSIONS DEL CÒNJUGE. INCIDÈNCIA EN LA QÜESTIÓ DEL CÒNJUGE SEPARAT LEGALMENT

Qüestió plantejada: Ens trobem en el supòsit del cònjuge separat legalment mitjançant sentència judicial, no divorciat, que pretén aplicar els beneficis fiscals reconeguts a la legislació de l’Impost sobre Successions al cònjuge reconegut en el Grup II de parentiu.

Publicado en Fiscal, Juridico | Deja un comentario

L’ENÈSIMA REVISIÓ DE L’IMPOST DE SUCCESSIONS A CATALUNYA

Ja hi tornem a ser, en data 1 de febrer de 2014, ha entrat en vigor la darrera revisió de l’Impost de Successions a Catalunya, la Llei 2/2014 ens ha tornat a fer preocupar sobre l’aplicació d’aquest impost, eliminant la … Sigue leyendo

Publicado en Fiscal, Juridico | Deja un comentario

PRINCIPALS NOVETATS DEL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 EN REFERÈNCIA A L’ IMPOST DE SUCCESSIONS

S’ha presentat al Parlament de Catalunya en data 5 de novembre de 2013 el Projecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 aprovat pel Govern, on un dels temes més mediàtic és la nova reforma, o mal … Sigue leyendo

Publicado en Fiscal, Juridico | Deja un comentario

REAL DECRETO LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO DE 2012, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y EL FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD

Bajo este pomposo título y con la finalidad objetiva de conseguir una mayor recaudación para el erario público,  y en sábado, y con múltiples rumores e intrigas previas y posteriores, el 14 de julio se publicó en el BOE el … Sigue leyendo

Publicado en Uncategorized, Fiscal, Laboral, Contabilidad, Juridico | Deja un comentario

Llei 7/2012 de modificació del Llibre III del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques

Aquesta Llei 7/ 2012 incorpora les mesures de simplificació administrativa que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Les modificacions s’orienten a incentivar la constitució de fundacions reduint … Sigue leyendo

Publicado en Juridico | Deja un comentario